Skip to content

608466184 | 776195240

info@dustatement.cz

Věnujte se tomu, co Vás baví a starosti s daněmi a účetnictvím nechte na nás. Specialisté na účetnictví a daňové poradenství

Vedení účetnictví

Vedení účetnictví

Nabízíme vedení UCE jak pro s.r.o., a.s., OSVČ, spolky, neziskové organizace nebo fondy…

Vedení daňové evidence

Vedení daňové evidence

Pro fyzické osoby, OSVČ, kteří nemusejí vést účetnictví, ale mají povinnost vést daňovou evidenci…

Daňového poradenství

Daňového poradenství

Zpracování a podávání přiznání k dani z přidané hodnoty (DPH), kontrolní a souhrnné hlášení…

Mzdové agendy

Mzdové agendy

Vedení kompletní mzdové agendy, nástup nebo odchod zaměstnanců s tím související agenda…

Poradenství v oblasti soc. a zdrav. pojištění

Poradenství v oblasti soc. a zdrav. pojištění

Zpracování přehledů OSVČ pro ZP a SP. Kompletní servis a poradenství v rámci…

Ekonomického poradenství

Ekonomického poradenství

Vyplnění statistických výkazů, konzultace v počátcích podnikání nebo založení nové společnosti…

Přípravy návrhů smluv

Přípravy návrhů smluv

Naše firma je schopná sestavit některé základní typy smluv jako jsou např…

Vypracování žádostí o dotace COVID a podpory Antivirus

Vypracování žádostí o dotace COVID a podpory Antivirus

V rámci krize související s celosvětovou pandemií Covid, se naše společnost zaměřila také na Vyřizování žádostí o dotace…

Vedení učetnictví

Nabízíme vedení UCE jak pro s.r.o., a.s., OSVČ, spolky, neziskové organizace nebo fondy. Zpracování UCE dokladů probíhá jak v naší kanceláři, tak i podle potřeby přímo u našich klientů. V poslední době se nám osvědčila také metoda propojení účetního programu s klientem např. za účelem kontrol, nebo oboustranného přístupu k účetnictví (například také sdílených webových stránek pro účely fakturací aj.).

Účetnictví vedeme tak aby bylo úplné, průkazné a správné podle zákona o účetnictví.

S vedením účetnictví souvisí

Zpracování a zaúčtování veškerých účetních dokladů.
Vedení účetního deníku.
Vedení a zpracování veškerých závazků a pohledávek.
Vedení pokladní knihy.
Správa inventáře dlouhodobého majetku.
Zakládání a úschova účetních dokladů.
Sestavování účetních závěrek
Vkládání nezbytných dokumentů do sbírky listin v obchodním rejstříku
Reporting dle potřeb klientů

Vedení daňové evidence

Pro fyzické osoby, OSVČ, kteří nemusejí vést účetnictví, ale mají povinnost vést daňovou evidenci. U daňové evidence je subjekt povinnen evidovat také příjmy a výdaje, majetek a závazky s čímž souvisí také inventura majetku, zásob, závazků a pohledávek aj..

Daňové poradenství

Zpracování a podávání přiznání k dani z přidané hodnoty (DPH), Kontrolního a souhrnného hlášení
Zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob
Zpracování přiznání k silniční dani
Zpracování přiznání k dani z nemovitých věcí
Zpracování přiznání k dani z nabytí nemovitosti
Zastupování při jednání s finančními a jinými správními úřady

Mzdová agenda

Vedení kompletní mzdové agendy
Vyplnění měsíčních přehledů na ZP a OSSZ.
Nástup nebo odchod zaměstnanců s tím související agenda
Roční přehledy za mzdy
Zpracování pracovních cest.

Poradenství v oblasti soc. a zdrav. pojištění

Zpracování přehledů OSVČ pro ZP a SP
Kompletní servis a poradenství v rámci sociálního a zdravotního pojištění a nemocenského pojištění

Ekonomické poradenství

Vyplnění statistických výkazů.
Konzultace v oblasti nákupu či prodeje nemovitostí v oblasti daňové
Konzultace v počátcích podnikání nebo založení nové společnosti.
Konzultace výhod a nevýhod při podnikání na OSVČ nebo s.r.o. a jiné
Úkony spojené s živnostenským oprávněním.
a jiné

Přípravy návrhů smluv

Jsme schopni sestavit některé základní typy smluv jako jsou např: Pracovní smlouvy, nájemní smlouvy, kupní smlouvy, darovací smlouvy apod.

Vypracování žádostí o dotace COVID a podpory Antivirus

V rámci krize související s celosvětovou pandemií Covid, se naše společnost zaměřila také na Vyřizování žádostí o dotace COVID Nájemné, COVID Gastro – uzavřená provozovna, COVID Ubytování apod. V návaznosti na zpracování mezd jsme taky schopni žádat za klienta o podpory v programech Antivirů, jako jsou například Antivrus A, Antivirus Aplus, Antivirus B, nebo Antivirus C.

Zavolejte nebo nám nechte kontakt a my se vám rádi ozveme! Ručíme za kvalitu